Polityka prywatności pl.dllfile.net

pl.dllfile.net obsługuje witrynę https://pl.dllfile.net/, która zapewnia USŁUGĘ. Ta strona służy do informowania odwiedzających witrynę o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych, jeśli ktokolwiek zdecyduje się skorzystać z naszego serwisu, strony internetowej pl.dllfile.net. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z naszej Usługi, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji w związku z niniejszymi zasadami. Gromadzone przez nas Dane osobowe służą do świadczenia i ulepszania Usługi. Nie będziemy wykorzystywać ani udostępniać twoich informacji nikomu, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Warunki użyte w niniejszej Polityce prywatności mają takie samo znaczenie jak w naszych Warunkach, które są dostępne na stronie https://pl.dllfile.net/, chyba że niniejsza Polityka prywatności stanowi inaczej.

Gromadzenie i wykorzystanie informacji

Dla lepszego doświadczenia podczas korzystania z naszej Usługi możemy wymagać od Ciebie podania pewnych danych osobowych, w tym między innymi imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu pocztowego. Informacje, które zbieramy, zostaną wykorzystane do skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Cię.

Dane dziennika

Chcemy Cię poinformować, że za każdym razem, gdy odwiedzasz nasz Serwis, zbieramy informacje przesyłane nam przez przeglądarkę, zwane danymi dziennika. Te dane dziennika mogą zawierać informacje, takie jak adres IP komputera, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu, które odwiedzasz, czas i datę wizyty, czas spędzony na tych stronach oraz inne statystyki.

Cookies

Pliki cookie to pliki z niewielką ilością danych, które są powszechnie używane anonimowym unikalnym identyfikatorem. Są one wysyłane do przeglądarki z odwiedzanej witryny i przechowywane na dysku twardym komputera.

Nasza strona internetowa wykorzystuje te „pliki cookie” do gromadzenia informacji i ulepszania naszej Usługi. Możesz zaakceptować lub odrzucić te pliki cookie i wiedzieć, kiedy plik cookie jest wysyłany na Twój komputer. Jeśli zdecydujesz się odrzucić nasze pliki cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszego Serwisu.

Usługodawcy

Możemy zatrudniać firmy zewnętrzne i osoby fizyczne z następujących powodów:

 • Aby ułatwić naszą usługę;
 • Aby świadczyć usługę w naszym imieniu;
 • Aby wykonać usługi związane z usługą; lub
 • Aby pomóc nam w analizie korzystania z naszej Usługi.

Chcemy poinformować naszych użytkowników usługi, że te osoby trzecie mają dostęp do twoich danych osobowych. Powodem jest wykonywanie powierzonych im zadań w naszym imieniu. Są one jednak zobowiązane do nieujawniania ani wykorzystywania informacji do jakichkolwiek innych celów.

Bezpieczeństwo

Cenimy Twoje zaufanie do przekazywania nam Twoich danych osobowych, dlatego staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne sposoby ich ochrony. Pamiętaj jednak, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna i niezawodna i nie możemy zagwarantować jej absolutnego bezpieczeństwa.

Linki do innych stron

Nasza usługa może zawierać linki do innych stron. Jeśli klikniesz link innej firmy, nastąpi przekierowanie do tej witryny. Pamiętaj, że te zewnętrzne strony nie są przez nas obsługiwane. Dlatego zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności tych witryn. Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stron lub usług stron trzecich.

Prywatność dzieci

Nasze usługi nie są skierowane do osób poniżej 13 roku życia. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 13 lat. W przypadku, gdy odkryjemy, że dziecko poniżej 13 roku życia przekazało nam dane osobowe, natychmiast usuwamy je z naszych serwerów. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli podjąć niezbędne działania.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Dlatego zalecamy okresowe przeglądanie tej strony pod kątem wszelkich zmian. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie. Zmiany te obowiązują natychmiast po opublikowaniu na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania lub sugestie dotyczące naszej Polityki prywatności, nie wahaj się z nami skontaktować.

Zasady i warunki

Witamy w pl.dllfile.net!

Niniejszy regulamin określa zasady i zasady korzystania ze strony internetowej pl.dllfile.net, znajdującej się pod adresem https://pl.dllfile.net/.

Uzyskując dostęp do tej witryny, przyjmujemy, że akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj korzystania z pl.dllfile.net, jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie wszystkich warunków określonych na tej stronie.

Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych warunków, oświadczenia o ochronie prywatności i informacji o wyłączeniu odpowiedzialności oraz wszystkich umów: „Klient”, „Ty” i „Twój” odnosi się do Ciebie, osoba loguje się na tej stronie internetowej i jest zgodna z warunkami firmy. „Firma”, „My”, „My”, „Nasz” i „My” odnosi się do naszej firmy. „Strona”, „Strony” lub „My” odnosi się zarówno do Klienta, jak i do nas samych. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozpatrzenia płatności niezbędnej do podjęcia procesu naszej pomocy dla Klienta w najbardziej odpowiedni sposób, w wyraźnym celu zaspokojenia potrzeb Klienta w zakresie świadczenia określonych przez Spółkę usług, zgodnie z i z zastrzeżeniem obowiązującego prawa holenderskiego. Jakiekolwiek użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkich liter i / lub on / ona lub oni, są uważane za zamienne, a zatem odnoszą się do tego samego.

Cookies

Używamy plików cookie. Uzyskując dostęp do pl.dllfile.net, użytkownik zgodził się korzystać z plików cookie zgodnie z Polityką prywatności pl.dllfile.net.

Większość interaktywnych stron internetowych używa plików cookie, aby umożliwić nam pobranie danych użytkownika dla każdej wizyty. Pliki cookie są używane przez naszą stronę internetową, aby umożliwić funkcjonowanie niektórych obszarów, aby ułatwić odwiedzającym naszą stronę internetową. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych / reklamowych mogą również wykorzystywać pliki cookie.

Licencja

O ile nie zaznaczono inaczej, pl.dllfile.net i / lub jego licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na pl.dllfile.net. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać do niego dostęp z witryny pl.dllfile.net na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie wolno Ci:

 • Ponownie opublikuj materiał z pl.dllfile.net
 • Sprzedawaj, wypożyczaj lub podlicencjonuj materiały z pl.dllfile.net
 • Powielanie, kopiowanie lub kopiowanie materiałów z pl.dllfile.net
 • Rozpowszechniaj zawartość z pl.dllfile.net

Niniejsza Umowa zaczyna obowiązywać z dniem jej zawarcia.

Części tej witryny oferują użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii i informacji w niektórych obszarach witryny. pl.dllfile.net nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie recenzuje komentarzy przed ich obecnością na stronie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii pl.dllfile.net, jego agentów i / lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która publikuje swoje poglądy i opinie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, pl.dllfile.net nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i / lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania i / lub zamieszczenia i / lub pojawienia się komentarzy na tej stronie.

pl.dllfile.net zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usuwania wszelkich komentarzy, które można uznać za nieodpowiednie, obraźliwe lub powodujące naruszenie niniejszych warunków.

Gwarantujesz i reprezentujesz, że:

 • Jesteś uprawniony do zamieszczania komentarzy na naszej stronie internetowej i posiadasz wszystkie niezbędne licencje i zgody;
 • Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich;
 • Komentarze nie zawierają zniesławiających, zniesławiających, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów stanowiących naruszenie prywatności
 • Komentarze nie będą wykorzystywane w celu nakłaniania lub promowania działalności gospodarczej lub obyczajowej lub prezentacji działalności handlowej lub działalności niezgodnej z prawem

Niniejszym przyznajesz pl.dllfile.net niewyłączną licencję na używanie, powielanie, edycję i upoważnianie innych do używania, powielania i edytowania dowolnych Twoich komentarzy we wszystkich formach, formatach lub mediach.

Hiperłącza do naszych treści

Następujące organizacje mogą linkować do naszej witryny bez uprzedniej pisemnej zgody:

 • Agencje rządowe;
 • Wyszukiwarki;
 • Organizacje informacyjne;
 • Dystrybutorzy katalogów online mogą łączyć się z naszą witryną w taki sam sposób, jak hiperłącza do stron internetowych innych wymienionych firm; i
 • Akredytowane firmy obejmujące cały system, z wyjątkiem pozyskiwania organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i grup charytatywnych, które nie mogą hiperłącza do naszej strony internetowej.

Organizacje te mogą linkować do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji na stronie internetowej, o ile link: (a) w żaden sposób nie wprowadza w błąd; (b) nie oznacza fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej oraz jej produktów i / lub usług; oraz (c) mieści się w kontekście strony strony linkującej.

Możemy rozpatrywać i zatwierdzać inne żądania linków od następujących typów organizacji:

 • powszechnie znane źródła informacji dla konsumentów i / lub firm;
 • strony społecznościowe dot.com;
 • stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
 • dystrybutorzy katalogów online;
 • portale internetowe;
 • firmy księgowe, prawne i doradcze; i
 • instytucje edukacyjne i stowarzyszenia handlowe.

Zatwierdzimy prośby o połączenie od tych organizacji, jeśli zdecydujemy, że: (a) link nie sprawi, że spojrzymy niekorzystnie na siebie lub na nasze akredytowane firmy; (b) organizacja nie ma u nas żadnych negatywnych danych; (c) korzyść dla nas z widoczności hiperłącza rekompensuje brak pl.dllfile.net; oraz (d) link znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą linkować do naszej strony głównej, o ile link: (a) w żaden sposób nie wprowadza w błąd; (b) nie oznacza fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej oraz jej produktów lub usług; oraz (c) mieści się w kontekście strony strony linkującej.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w ust. 2 powyżej i chcesz połączyć się z naszą witryną, musisz nas poinformować, wysyłając wiadomość e-mail na adres pl.dllfile.net. Podaj swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji, dane kontaktowe, a także adres URL swojej witryny, listę adresów URL, z których zamierzasz połączyć się z naszą witryną oraz listę adresów URL w naszej witrynie, do których chciałbyś połączyć. Poczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą tworzyć hiperłącza do naszej witryny w następujący sposób:

 • Używając naszej nazwy korporacyjnej; lub
 • Za pomocą jednolitego lokalizatora zasobów, z którym jest połączony; lub
 • Poprzez użycie dowolnego innego opisu naszej witryny, do którego prowadzi link, ma to sens w kontekście i formacie treści na stronie podmiotu łączącego.

Żadne użycie logo pl.dllfile.net lub innej grafiki nie będzie dozwolone w przypadku linkowania w przypadku braku umowy licencyjnej na znak towarowy.

iFrames

Bez uprzedniej zgody i pisemnej zgody nie wolno tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej witryny.

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści pojawiające się na Twojej stronie internetowej. Zgadzasz się chronić nas i bronić przed wszelkimi roszczeniami, które pojawiają się w Twojej witrynie. Żadne linki nie powinny pojawiać się na żadnej stronie internetowej, która może być interpretowana jako zniesławiająca, obsceniczna lub kryminalna, lub która narusza, w inny sposób narusza lub opowiada się za naruszeniem lub innym naruszeniem jakichkolwiek praw osób trzecich.

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do żądania usunięcia wszystkich linków lub konkretnego linku do naszej Witryny. Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej Witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad dotyczących linkowania w dowolnym momencie. Poprzez ciągłe łączenie się z naszą Witryną, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków łączenia.

Usunięcie linków z naszej strony internetowej

Jeśli znajdziesz z naszej strony jakikolwiek obraźliwy link, możesz skontaktować się z nami i poinformować nas w dowolnym momencie. Rozpatrzymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani ani bezpośrednio odpowiedzieć.

Nie zapewniamy, że informacje na tej stronie są poprawne, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; nie obiecujemy również, że strona internetowa pozostanie dostępna lub że materiały na stronie będą aktualne.

Zrzeczenie się

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej strony internetowej i korzystania z niej. Nic w tym oświadczeniu nie będzie:

 • ograniczać lub wykluczać naszą lub twoją odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała;
 • ograniczać lub wyłączać naszą lub twoją odpowiedzialność za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd;
 • ograniczać nasze lub nasze zobowiązania w sposób niedozwolony przez obowiązujące prawo; lub
 • wyklucz wszelkie nasze zobowiązania lub zobowiązania, których nie można wykluczyć zgodnie z obowiązującym prawem.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w niniejszej sekcji oraz w innych miejscach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: (a) podlegają postanowieniom poprzedniego akapitu; oraz (b) regulują wszelkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego oraz z tytułu naruszenia obowiązku ustawowego.

Tak długo, jak strona internetowa oraz informacje i usługi na stronie internetowej są udostępniane bezpłatnie, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.